Ogłoszenie

Collapse
No announcement yet.

Tworzenie nowej biblioteki w Eagle

Collapse
X
Collapse
 •  

 • Tworzenie własnej biblioteki w Eagle 7.5.0.

  W kilku krokach chciałbym przedstawić podstawową funkcjonalność jaką oferuje Eagle. Wszystkie fotki z poszczególnych etapów są wykonane w wersji 7.5.0.

  Zacznijmy od zrobienia własnej biblioteki.

  Elementem, który posłuży do zrobienia biblioteki będzie niskoszumny LDO od Lineara, kostka LT3042 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3042fa.pdf

  Uruchamiamy Eagle'a z prawami administratora, to pozwoli nam zapisywać biblioteki w domyślnym folderze. Jeśli uruchomimy program bez praw administratora, to nie będziemy mieli możliwości nadpisywania w folderze "lbr".

  W głównym oknie wybieramy File -> New -> Library

  Zacznijmy od symbolu elementu, który będziemy widzieć na schemacie. W tym celu naciskamy przycisk wskazany poniżej (po najechaniu kursorem myszy zobaczymy opis Symbol).  Następnie zobaczymy okienko, w którym możemy nazwać nowo rysowany element.  W wierszu New: wpisujemy nazwę elementu i klikamy OK. Potwierdzamy stworzenie nowego elementu klikając Yes.

  Pora coś na rysować :)  Klikamy przycisk Wire i na warstwie tSymbols rysujemy prostokąt. W tym momencie nie jest to istotne jak duży będzie ten prostokąt. W trakcie kolejnych kroków możemy go bez problemu pomniejszyć lub powiększyć.

  Gdy prostokąt będzie gotowy, możemy dodać piny z wyprowadzeniami ze scalaka. W tym celu naciskamy Pin i dodajemy tyle pinów ile potrzebujemy. Piny możemy rozłożyć wedle własnego uznania, sugeruję nie dawać ich wszystkich na jednej krawędzi. Na początek można skopiować rozkład z datasheeta danej kostki.

  Mi wyszło coś takiego. A Wam? :)

  W kolejnym kroku edytujemy każdy z dodanych pinów. Można to zrobić od razu przy wstawianiu każdego pinu, ale w mojej opinii wygodniej edytować je później.

  W tym celu naciskamy przycisk Info i klikamy pierwszy pin. Wyskoczy nam okienko Properties.  Zmieniamy nazwę pinu i kierunek. Kierunek mówi nam do czego służy dany pin:
  NC - not connected
  In - input
  Out - output (totem-pole)
  IO - in/output (bidirectional)
  OC - open collector or open drain
  Hiz - high impedance output (e.g. 3-state)
  Pas - passive (for resistors, capacitors etc.)
  Pwr - power input pin (Vcc, Gnd, Vss, Vdd, etc.)
  Sup - general supply pin (e.g. for ground symbol)

  Powyższą czynność powtarzamy dla wszystkich pinów.

  Po małym uporządkowaniu tego co widzimy na ekranie dostajemy taki widok.  Pozostało nam dodać pole z nazwą i wartością elementu. W tym celu naciskamy przycisk Text i na warstwie tNames piszemy frazę >NAME, umieszczamy tak stworzony napis obok symbolu elementu. Warto dopisać jeszcze wartość elementu, w tym celu na warstwie tValues piszemy frazę >VALUE.  Tak to wygląda u mnie. Symbol elementu mamy gotowy.

  Postarajcie się, aby środek układu współrzędnych (to ten mały krzyżyk) był w środku danej kostki. Ułatwi to przesuwanie danego elementu na schemacie. Uważajcie również żeby nie zasłonić sobie krzyżyka jakimś napisem.

  Teraz czas stworzyć obudowę. W tym celu naciskamy symbol Package, w polu NEW: wpisujemy nazwę obudowy. W przyszłości jak będziemy dodawali nowy element, może się okazać, że mamy już gotową obudowę. Warto to wykorzystać.

  Klikamy OK i akceptujemy stworzenie nowej obudowy.  Rysunki obudów znajdują się w datasheetach. Zwróćcie baczną uwagę w jakim położeniu jest dany element !! Aby uniknąć problemu z rozstawem padów sugeruję zmienić sobie raster. W tym celu sprawdzamy jaki raster mają pady naszego scalaka, strona 28 podaje, że jest to 0,5 mm.  W tym celu naciskamy Grid, zmieniamy jednostkę na mm, wpisujemy nową wartość i klikamy OK.
  Teraz możemy dodać pady. W tym celu naciskamy przycisk SMD, definiujemy rozmiar padu (dla naszej obudowy jest to 0,889 x 0,305 mm)  Przy rozmieszczaniu padów trzymajmy się zasady, że pierwszy z lewej u dołu ma nr 1 i poruszamy się przeciwnie do ruchów wskazówek zegara. Starajmy się również rozmieszczać pady symetrycznie względem początku układu współrzędnych. Ułatwi nam to ich poprawne rozmieszczenie. OK, pady w poziomie mamy rozmieszczone, ale co z odległością w pionie? Ze względu na tolerancję musimy przyjąć jakąś arbitralną wartość. Wystarczy średnia arytmetyczna ((3,2+3,45)/2+0,889)/2 = 2,107 mm. Położenie padu jest liczone do jego środka, sprawdzamy współrzędne pierwszego padu, -1 i -1,5. Pierwsza współrzędna jest ok, drugą możemy wpisać ręcznie po kolei dla wszystkich padów, lub ponownie zmienić raster i zrobić to szybciej :) Wpisujemy nowy raster 0,607 mm (tyle nam brakuje do 2,107) i przesuwamy pady. Po tej operacji sprawdźmy współrzędne padów.  Jest OK. Możemy jeszcze zmienić nazwy padów na same cyfry, usuwają P$. Nie znam szybkiego sposobu na tą operacje. Trzeba robić to pad po padzie.

  Teraz narysujmy thermal pad. W tym celu ponownie naciskamy SMD i definiujemy pad o potrzebnej wielkości, w tym przypadku prostokąt o wymiarach 1,68 x 1,88 mm. Nadajemy mu nazwę, wystarczy PAD.  Teraz czas na obrys i identyfikację pierwszego pinu. Generalnie można to zrobić na kilka sposób, kółkiem, wycięciem w kształcie półokręgu czy po prostu cyfrą obok padu. Obrys obudowy rysujemy na warstwie tPlace poleceniem Wire. Jeśli linia obrysu wchodzi nam na pad to można ją albo skrócić, albo zostawić na padzie. Przy wykonywaniu pcb i tak ta linia nie zakryje nam padu. Pierwszy pin możemy oznaczyć używając symbolu koła. Naciskamy przycisk Circle, wpisujemy promień (mechanicy krzyczą czemu nie średnica ) i kładziemy koło obok pierwszego padu.

  Tak to wygląda u mnie. Dodałem pole z nazwą i symbolem (procedura identyczna jak w przypadku rysownia symbolu do schematu).  Pozostał nam ostatni krok, trzeba podpiąć pady do pinów. W tym celu naciskamy przycisk Device, wpisujemy nazwę elementu, klikamy OK i zatwierdzamy utworzenie nowego elementu.

  Klikamy Add, wskazujemy symbol elementy i naciskamy OK. Element, który wstawimy starajmy się ustawić tak aby środek układu współrzędnych był w środku elementu.

  Zmieniamy parametr Value na On.  Naciskamy Prefix i wpisujemy IC. Ten parametr definiuje nam co zobaczymy w symbolu elementu, czyli na przykład będzie to IC12. Dla rezystorów możemy dać R, dla kondensatorów C, bezpieczników F itd. Naciskamy Info i wybieramy wstawiony symbol elementu. Zmieniamy nazwę z G$1 na >NAME.  Naciskamy New, wybieramy stworzoną przez nas obudowę i klikamy OK. Następnie naciskamy Connect.  Pierwsza kolumna to oznaczenia pinów na symbolu ze schematu, druga kolumna oznacza nr padów. Podpinamy dany pin do danego padu zaznaczając odpowiednie wartości w obydwu kolumnach i naciskając Connect. Radzę trzy razy sprawdzić poprawność tego kroku !  W przypadku pinów, które idą do więcej niż jednego padu w pierwszej kolejności zaznaczamy jeden z pinów oraz pad. Naciskamy Connect, następnie zaznaczamy kolejny pad do którego idzie ten sam pin i wciskamy Append. W kolumnie po prawej są widoczne rezultaty. Po skończeniu zatwierdzamy operację przyciskiem OK.

  Aby wczytać nowo utworzoną bibliotekę w module Schematic naciskamy Library -> Use... i wskazujemy plik z nową biblioteką.

  • matrix
   #1
   matrix commented
   Editing a comment
   Pytanie mam. Jak uporządkować napisy na symbolu elementu ? Normalnie do tego celu służy SMASH i kręcimy jak chcemy napisami ale mi podczas tworzenia biblioteki brakuje tego przycisku...
  Pisanie komentarzy jest wyłączone.

Kategorie

Collapse

Ostatnie Artykuły

Collapse

Czaruję...
X